Zinas par uzņēmumu.SIA "SZMA" ir viena no attistitakajam firmām Latvijas Republika komplekso elektromontāžas, celtniecības un projektēšana. Pielietojot modernas tehnoloģijas, jaunākos materiālus un oriģinālus lēmumus, ļauj firmai apmierināt pasus izsmalcinātākos pasūtījumus.
SIA"SZMA" ir 50-desmit gadus liela pieredze automātikas un elektromontāžas darbu joma. Veicot industrialo projektu realizāciju, 80-tajos gados bija izveidots augsti kvalificētu darbinieku kolektīvs kas ar savu bagāto darba pieredzi veicināja firmas stabilo attīstību .
Ņemot vēra izveidojušos situāciju Latvijas celtniecības tirgu, firmas vadība pieņēma kardinālus lēmumus, kas lava SIA"SZMA" kļūt par A/S"Austrumu Elektriskie Tikli" apaksuznemeju un veikt visus pasūtījumus no 1kV līdz 20kV, ka ari izveidot elektrotehnisko mērījumu grupu. Šis grupas izveidošanas rezultāta tika veikti vissarežgitako naftas bāzes objektu un pārtikas ražošanas uzņēmumu elektrotehniskie mērījumi.
SIA"SZMA"ir izveidojusi jaunu nodalu-"Tehniska projektēšana", kas veicina labāk izprast visas pasutitaja vēlmes projekta tapšanas laika. SIA"SZMA" piedāvā visu celtniecības pakalpojumu spektru Latvijas Republikas un Eiropas Savienības darba tirgu un garantē augstu darbu izpildīšanas kvalitāti un minimālos darbu terminus .
SIA"SZMA" izstrādāja un ieviesa Kvalitātes Vadības Sistēmas ISO: 9001-2000 darba metodes, kas nodrošina darbu izpildīšanu visa Eiropas Savienības teritorija .
SIA"SZMA"
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
tālr.: + 371 65439743
fakss: +371 65439733
e-mail: szma@szma.lv
Dunduru iela 3b, Daugavpils, Latvija